Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

aranyhomok logo

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 1999. november 15. jött létre, Kecskemét és a környező 17 önkormányzat összefogásával, mely 2018-ra 22 tagra bővült. Az Egyesület tagtelepüléseinek lakosságszáma a 2017. évi KSH adatok alapján 183 093 fő.

Feladata elsősorban a térségi települések összehangolt fejlesztése érdekében térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, pályázatok elkészítése, a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálása, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, közös területfejlesztési, vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása. Ezen kívül még ismeretterjesztés, agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, turizmusfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, térségi rendezvények, fórumok, kiállítások szervezése tartozik az Egyesület tevékenységébe.

Kiemelt fontosságú feladata – a térségi- kézműves alkotók és termelő piacra jutásának elősegítése, marketing tevékenységeik összehangolása, munkásságuk megismertetése a lakossággal, valamint ezzel együtt a térségi hagyományok, kultúra megelevenítése a különféle rendezvényeken. Ezen célok fontos eleme a lakosság egészséges táplálkozásának elősegítése, a helyi identitástudat erősítése, a lokális termékek előnyben részesítése, a rövid ellátási lánc erősítése a térségben.

Az Egyesület további fontos feladata a térségi turizmus fellendítése, melynek fontos eleme a kiváló helyi termék alapanyagokat felhasználó gasztronómia és falusi turizmus népszerűsítése.

Rendszeresen információval látja el a helyi és országos újságokat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, zsebtérképet, prospektusokat készít, terjesztésükről is gondoskodik. Hivatalos weboldalt és facebook profilt működtet, melyek az alábbiak:

www.aranyhomok.hu
www.haztajitazasztalra.hu
www.facebook.com/akegyesulet
www.facebook.com/HaztajitAzAsztalra
www.aranyhomok-porteka.hu 

www.helyitermekunnep.aranyhomok.hu

Az Egyesület 19 éves tevékenységével hozzájárult a kistérségi települések szorosabb együttműködéséhez, erősítve a térségi kohéziót. A jövőben is törekszik rendezvényszervezés, pályázatírás, adatgyűjtés és adatszolgáltatás révén, valamint kistérségi kiadványok megjelentetésével, a térség értékeinek népszerűsítésével a települések fejlődésének elősegítésére, a helyi gazdaság élénkítésére, mellyel nemcsak az adott település, hanem az egész kistérség fejlődéséhez hozzájárul.

A szervezet adatai:

Teljes név: Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Elnöke: Szemereyné Pataki Klaudia
Titkára: Hamzáné Lakó Judit
Székhely, levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telephely: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I. em. 106.
Telefonszám: 06-76/504-780

E-mail: info@aranyhomok.hu


A tartalom feltöltés alatt áll!