Projekt bemutatása

„Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek tervezése- és megvalósítása során a lakosság életszínvonalának emelése érdekében a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelését helyezi a középpontba.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumban a TOP-6.8.2-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámmal „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” címen támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. szeptember 20-án került aláírásra, a projekt megvalósítására 2016. szeptember 20 – 2023. december 31 között kerül sor.

A projekt célja a Kecskemét térségi foglalkoztatási partnerség létrehozása, működtetése a térségi társadalom- és gazdaság fejlődése érdekében. Az együttműködés kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi munkavállalásának biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének növelése, a foglalkoztatottsági szint emelése, demokratikus állampolgári jogok hozzáférhetőségének biztosítása, képzésekben, képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása által, továbbá az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, foglalkoztatás elősegítése a különféle foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények által.

A fenti célok mentén 2017. március 20-án megvalósult az együttműködési megállapodás – 18 szervezet részvételével – a Kecskeméti foglalkoztatási paktum létrehozásáról.

A projekt célcsoportjába Kecskemét térségében és a paktumszervezethez csatlakozott 4 településen (Fülöpháza, Jakabszállás, Kunszállás, Városföld) élő hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak és közfoglalkoztatottak tartoznak.

 A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek tekinthetők:

 • Alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők)
 • Inaktívak

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

A célcsoport minimum 6, maximum 12 hónapos, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetében 24 hónapos folyamatosan támogatott, vagy nem támogatott foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása lehetséges, azonban a célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál.

Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész (1. főtevékenység):

 • térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzés készítése, a térség munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, ennek alapján stratégia kidolgozása (megvalósíthatósági tanulmány, MT)
 • térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a kezdeményezések összehangolása;
 • figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására
 • érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások létrehozása
 • partnerség-építés, foglalkoztatási együttműködés erősítése
 • munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;
 • oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása
 • munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése;
 • projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere

Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész (2. főtevékenység):

 • Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
  • képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);
  • képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;
  • képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;
  • képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása;
 • Elhelyezkedést segítő támogatások:
  • bértámogatás nyújtása;
  • munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása;
  • munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása;
  • mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás);
 • Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
  • szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása;
  • szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;
  • szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása;
 • Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás);
 • Foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése.