Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A szervezet teljes neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A szervezet vezetője: Gaál József elnökBKMKI logo
A szervezet megalakulásának éve: 1995

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: +36-76/501-500
Elérhetőség: titkarsag@bkmkik.hu
Weboldal: www.bkmkik.hu    

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

 A jelenleg közel másfél ezer önkéntes tagot számláló Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 1-jével kezdte meg működését. 2012. január 1-jét követően az ipar, a kereskedelem és a kézműves tevékenységet végző vállalkozások kötelező regisztrációjával már több mint harmincezer vállalkozás általános gazdasági érdekeit képviseljük. 

A szervezet célja, (filozófiája) küldetése:

Kamaránk nem szakmai érdekképviseleti szerv, hanem a gazdaság szereplőinek, a vállalkozásoknak a kamarai ágazatok szerinti általános érdekképviseletét látja el. Tevékenységünket az általános önkormányzati elv alapján történő működés jellemzi.
A kamara elsődleges feladataként tekint a gazdaság fejlődésének szolgálatára. Ennek érdekében működik együtt a gazdaság irányítóival és szereplőivel, törekedve a gazdasági/jogszabályi környezet alakításra, a szakképzett munkaerő biztosítására, a vállalkozások tájékoztatására és támogatására azokon a szakterületeken, ahol ezt igénylik. A rendszeres egyeztetések, a Fogyasztóvédelem, a NAV, a Munkaügyi-, Munkavédelmi és egyéb szakigazgatási szervek vezetőivel pedig azt szolgálják, hogy felszínre kerüljenek az ellenőrzési- és vállalkozói tapasztalatok, anomáliák, védve ezzel a gazdaság szereplőit.

A kamara célja a kezdetektől a vállalkozások bel- és külpiaci pozíciószerzésének elősegítése. Ennek érdekében számos ország üzleti delegációja, illetve nagykövete tett látogatást a székházban, és nagyon sok helyre jutottak el a megye vállalkozói a kamara szervezésében. A tárgyalások eredményeként jelentős számú, ma is jól működő üzleti kapcsolat jött létre.

A szervezet tevékenysége, szolgáltatásai:

A „Közel a vállalkozásokhoz” kamarai célt a szervezet úgy valósította meg, hogy a kecskeméti központi iroda mellett Baján, Kalocsán, Kiskunhalason is egységesen érhetőek el a legfontosabb szolgáltatások: a jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó tanácsadás, a Széchenyi Hitelkártya Program termékei, a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése, a tanulószerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, a pályázati tanácsadás, az okmányhitelesítés. A 2012. január 1-jével bevezetett kötelező vállalkozói regisztrációnak köszönhetően immár egy olyan adatbázis érhető el, amely cégre, településre, tevékenységre való kereséssel segíti a lehetséges partnerek felkutatását.

Közjogi feladatokat is ellát a köztestület. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület a fogyasztók és a vállalkozások közötti jogviták gyors, bíróságon kívüli rendezését hivatott szolgálni. Közjogi tevékenység a választottbírósági eljárás is, amelynek ítéletével szemben nincs helye fellebbezésnek. A gazdasági válság óta az építőiparban több száz milliárd forintnyi összeg fagyott be a lánctartozások következtében. Ennek megfékezésére jött létre az országos illetékességű Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Az eljárás ideális kimenetele az, ha a szakvélemény alapján a felek megegyeznek. Megyénkből 10 szakértő segíti az építőipari vitás esetek tisztázását.

A szervezet településen és/vagy munkaerőpiacon betöltött szerepe

A munkaerőpiac számára elengedhetetlenül fontos szakemberképzéshez kapcsolódóan kamaránk több mint 100 szakképesítés szakmai gondozását és gyakorlati képzésének felügyeletét látja el kereskedelmi és ipari ágazati csoportokban. Munkatevékenységbe ágyazott pedagógiai modell kecskeméti struktúrája nyújtott mintát a hazai duális középfokú képzés rendszerének, melyben kamaránk dolgozta ki elsőként azokat a szakmai és vizsgakövetelményeket, melyeket a gazdaság igénye határozott meg. Kamaránk 77 szakmában szervez mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat, és 23 szakmában rendelkezik mestervizsga-bizottsággal. A területi kamarák koordinálják a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőit. A versenyek célkitűzése a szakmák társadalmi presztízsének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén. A kamarában pályaorientációs tanácsadók segítik a pályaválasztás előtt álló diákokat, szüleiket és az őket tanító tanárokat. A diákok például üzemlátogatásokon vehetnek részt a kamara jóvoltából. 2013-ban indult el az oktatás az új duális szakképzésben. Ma már egyre több vállalkozás kezdi el, vagy kezdi újra a gyakorlati képzést azért, hogy a saját igényeinek legjobban megfelelő munkaerő-utánpótlást biztosítsa.

A kamara külső kommunikációjának kiemelt része, hogy riportjaival, beszámolóival rendszeresen jelentkezik a megyei és városi televíziók műsoraiban, valamint a nyomtatott sajtóban. A megyei rádiókon keresztül számos eseményre hívja a vállalkozókat. A kamara naponta juttat el elektronikus úton információkat a vállalkozásokhoz. Korszerű honlapot működtet, és jelen van a közösségi médiában is.


A KAMARA MAGA A VÁLLALKOZÓI TAGSÁG, ÉRTÜK ÉS ÁLTALUNK MŰKÖDIK A SZERVEZET.


A tartalom feltölés alatt áll