Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

logo1Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Cím: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. I. em.
Központi telefonszám: +36-76/485-505
Elérhetőség: info@bacs-lea.hu 
Weboldal: www.bacs-lea.hu    

Kuratórium elnök: dr. Balogh László
Ügyvezető: Békefi Helén

Küldetés

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány több mint 25 éves múltra tekint vissza, közhasznú, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó non-profit szervezet. Az alapító tagok között a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 16 települési önkormányzat, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, érdekképviseleti szervezetek, pénzintézetek és vállalkozások találhatók. Elsődleges célunk, hogy speciális szolgáltatások kombinációjával élénkítsük, fejlesszük a régió, a megye gazdaságát; vállalkozások támogatásával, új munkahelyek teremtésével javítsuk a térség eltartó és megtartó képességét. Küldetésünk, hogy magas színvonalú, könnyen hozzáférhető pénzügyi, tanácsadási és képzési szolgáltatásokat nyújtsunk a régióban, Bács-Kiskunban működő vállalkozások számára.

Tevékenységek

A főtevékenységünk komplex és átfogó üzleti szaktanácsadás induló és már működő vállalkozások számára. Kezdő vállalkozóknak, magánszemélyeknek vállalkozásfejlesztési képzést nyújtunk jogi, számviteli, marketing területen, üzletfejlesztési, beruházási és egyéb fejlesztési finanszírozást saját és állami kedvezményes forrásokból. Feltárjuk a hazai és erópai uniós forrásokat, közvetítjük a célcsoport számára, működetjük a mikrohitel programokat, támogatjuk a kisvállalkozói szektor fejlődését, versenyképességük megtartása, növelése, a foglalkoztatás bővítése érdekében. Az üzleti szaktudás növelésére, az európai üzleti kultúra elsajátítására tanfolyamokat, tájékoztatókat szervezünk, valamint részt veszünk a térség innovációt, kutatás-fejlesztést segítő programokban, segítjük azokat a vállalkozásokat, melyek újszerű, fejlesztési tevékenységet végeznek. További szolgáltatásaink a vállalkozások számára: piackutatás, a termékek, szolgáltatások menedzselése, szakértők felkutatása és biztosítása, pályázatírás, monitoring tevékenység.

Részt veszünk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett Foglalkoztatási Együttműködési Megállapodásokban, járási gazdaságfejlesztési programokban, az AI3PA  Klaszter munkájában, együttműködünk a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel a térségi programokban.

Súlypont

Kiemelkedik a tevékenységek közül a mikrohitel program, melynek keretében az alapítvány 1994-től nyújt kedvezményes, állami támogatással kombinált mikrohitelt a térségben induló és működő vállalkozásai számára. Elsősorban a kereskedelmi banki módszerekkel nem finanszírozható, de hitelképes vállalkozásoknak nyújtunk beruházási, forgóeszköz- és szabad felhasználású, valamint express gyorshitelt, állami támogatással. A sikeres igényléshez térítésmentes szaktanácsadást biztosítunk, valamint a vállalkozás indításától a fejlesztés befejezéséig, majd a vállalt megvalósítási időszak végéig mentori, monitoring szolgáltatást nyújtunk a pályázóknak. A komplex szolgáltatással segítjük a vállalkozásokat annak érdekében, hogy mihamarabb elérjék azt a szintet mind gazdasági, mind pedig vállalkozói ismeretek terén, hogy a kereskedelmi bankok partnerévé tudjanak válni. Az alapítvány eddig 2300 vállalkozásnak nyújtott összesen  2,8 milliárd forint mikrohitelt, melynek segítségével 3,3 milliárd forint fejlesztés valósult meg a megyében.

Jövővel kapcsolatos elképzelések

A 2014-2020-as időszakban az alapítvány arra törekszik, hogy a jelenleg működő országos és helyi finanszírozási programok mellett, mind a hazai, mind az európai uniós pályázatokon forrást szerezzen a mikro-, kisvállalkozások számára gazdaságfejlesztési célú törekvéseik megvalósításához.  

Célunk, hogy a megyei, helyi vállalkozások, élve a pályázatok által nyújtott lehetőségekkel, alulról jövő kezdeményezéssel vegyenek részt a különböző programokban. Kiemelt célcsoportunk mind a vállalkozások mint foglalkoztatók, mind pedig a jövőbeni foglalkoztatottak esetében a hátrányos helyzetűek – fiatal pályakezdők, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, tartós munkanélküliek, az 55 év feletti állásukat vesztett emberek – segítése, a foglalkoztatás növelése, e mellett a vállalkozni akaró személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása képzéssel, tanácsadással, finanszírozással.

Eddig is, és ezután is hídképző szerepet vállalunk a hazai és európai uniós programok eredményes megvalósítása érdekében. Törekszünk arra, hogy saját eszközeinkkel segítsük a régiós, megyei és térségi gazdaságfejlesztési célok elérését, együttműködünk ennek érdekében az Irányító Hatóságokkal, finanszírozókkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, más gazdaságfejlesztési szervezetekkel. 


A tartalom szerkesztés alatt áll!