Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

uj-kecskemet-logo.jpg

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP -6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú, „Fog

Konzorciumi partnere a projekt során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) rendkívül komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül települési jegyzői és járásszékhely települési jegyzői /egyes építéshatósági/ hatáskörbe tartozó) ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a megyei jogú városi, megyei, települési nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, érdekképviseleti, civil szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban TOP) TOP 6.8.2-15 „Helyi Foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú felhívására a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 16-án TOP 6.8.2-15-KE1-16-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a benyújtott kérelmet elbírálta és a 2016. július 20. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesítette a Kedvezményezettet. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek mértéke: 1.929.000.000 Ft.

 A tartalom feltöltés alatt áll!