Kecskeméti Szakképzési Centrum

Kecskeméti Szakképzési Centrumkszc
6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.
Telefon: +36 76 482-698
E-mail: kapcsolat@kecskemetiszc.hu
Web: kecskemetiszc.hu

A szervezet vezetője:
Leviczky Cirill főigazgató

A szervezet alapításának/megalakulásának éve:
2015.

A szervezet célja, (filozófiája) küldetése:

A 2015-ben országosan létrehozott 44 szakképzési centrum célja a magyarországi szakképzés színvonalának fejlesztése, a munkaerőpiaci igények elvárásainak megfelelő, magas színvonalon képzett szakemberek képzése.

  • Alapvető cél az iskolarendszerű szakképzés és a gazdaság igényeinek közelítése,
  • A vállalati gyakorlati, azaz a duális képzés kiterjesztése,
  • A munkaerőpiaci igényekre történő reagálás gyorsítása,
  • A szakmaszerkezet összehangolása, optimalizálása a működési területén.

A szervezet tevékenysége, szolgáltatásai:

  • Köznevelési és szakképzési feladtok ellátása.
  • Szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást,
  • Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást,
  • Felnőttoktatást
  • A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatása.

Ezeken kívül kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.

A szervezet településen és/vagy munkaerőpiacon betöltött szerepe:

A Kecskeméti Szakképzési Centrum a város és térség összes szakképzéssel foglalkozó állami fenntartású középfokú iskoláját tömöríti. Ennek megfelelően a munkaerőpiac meghatározó szereplője.

A csatlakozás indokoltsága:

A Kecskeméti SZC Kecskemét és vonzáskörzetének legmeghatározóbb szakképzéssel foglalkozó szervezete.
Az első szakmát megszerzők és egyre inkább a második szakképesítés végzők tekintetében is elsődleges szerepet tölt be.
Szakmaszerkezetünk kínálata által a helyi és környékbeli vállalkozások számára biztosítani tudjuk a megfelelő színvonalon képzett szakember utánpótlást.

A szervezet jövőbeli tervei:

A szakképzési centrum Kecskemét és térsége számára olyan képzési struktúrát nyújt, amivel a munkaerőpiac minden szereplője elégedett lehet.

Erősíteni akarjunk szerepünket az "igényvezérelt" felnőttoktatás és felnőttképzés területén. Ennek érdekében nagyfokú rugalmasságot biztosítunk a megjelenő képzési igények tekintetében, ez megjelenhet hosszabb távú szakmai képzésekben és rövidebb speciális tanfolyamok, képzések biztosításában.

A fiatalok pályaválasztásában vonzóvá akarjuk tenni a szakmai készségeket fejlesztő képzéseket. Érdemes legyen szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzéseket választani a továbbtanulás során.


A tartalom feltöltés alatt áll!