Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület

A szervezet teljes neve: Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület (NNJE)NNJE logo
A szervezet vezetője: Engert Jakabné elnök
A szervezet alapításának/megalakulásának éve: 2002

A szervezet célja, (filozófiája) küldetése:

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által végzett tevékenységek fő célja a hölgyek, nőtársak széleskörű összefogása, közösséggé formálása, a polgári és keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Célunk továbbá, az egyesületünk törekvéseivel összhangban működő civil szervezetekkel való együttműködés, különösen a hagyományok, a kultúra ápolása, a családi értékek, a gyermekek, az ifjúság, a nők védelme területén. Feladatunknak tekintjük a társadalmi esélyegyenlőség megvalósításának segítését, valamint a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítését. Egyesületünk – a nemzet jövőjéért felelősséget érezve és vállalva a széles összefogást – 2002. év tavaszán alakult meg. Jelenleg 125 taggal működünk.

Céljaink elérése érdekében az alábbi feladatokat, tevékenységeket határoztuk meg:

 • szervezőmunkát végzünk annak érdekében, hogy a velünk hasonló gondolkodású, és az egyesület céljait támogató nők a saját településeiken önálló közösséggé formálódjanak
 • konferenciák, előadások szervezésével segítünk közvetíteni, és közérthetővé tenni az egyes intézkedések, rendeletek, törvények hatásait
 • figyelemmel kísérjük a parlament, a helyi önkormányzatok munkáját és véleményt nyilvánítunk minden olyan intézkedéssel, rendelettel kapcsolatban, amely érinti az egyesület által képviselt értékeket, érdekeket és célokat
 • családi találkozók keretében a családpolitikát, a nőket és gyermekeket érintő kérdésekről tájékoztató előadásokat szervezünk (szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási területekről)
 • gyermekek segítése és védelme érdekében szervezett programok: napközis táborok, gyermek és ifjúsági találkozók, fesztiválok szervezése
 • kapcsolatot alakítunk ki a határon túl élő magyar családokkal, részt veszünk és segítjük gyermektalálkozók, gyermek nyaraltatások szervezését
 • esélyegyenlőségi tevékenységek, programok szervezése
 • segítjük és támogatjuk a karitatív szervezetek munkáját, tevékenységét
 • részt veszünk a nőket és az egyesület feladatait érintő konferenciákon
 • kapcsolatot keresünk és tartunk a hazai nőszervezetekkel
 • terjesztjük az egyesület céljainak elérését szolgáló kiadványokat

KORTE

A szervezet tevékenysége, szolgáltatásai:
Egyesületünk kiemelt programjai:

 • évente családi napot rendezünk a Mária-kápolnánál.
 • évente 1 hónapos napközis tábort szervezünk általános iskolás gyermekek számára
 • jótékonysági rendezvényeink: Adventi esték, Virágvasárnapi hangverseny, Szeretetkártya, amely egy konkrét személyt, vagy személyek támogatását szolgálja, beteg, rászoruló gyermekek megsegítése érdekében
 • székelyföldi gyermekeket táboroztattunk, kárpátaljai és erdélyi magyar óvodáknak nyújtottunk anyagi támogatást
 • kulturális estek szervezése neves színészek, írók, költők meghívásával
 • Női példaképek című rendezvényeink: Józsa Judit keramikus „Magyar Nagyasszonyok” kiállítás rendezése, Női szépség, női lélek címmel nők számára lelki napok szervezése
 • Női arcok, női élethelyzetek címmű sorozatunk, amelyet a Kecskeméti Televízió is közvetít
 • Virágzó civil világért magyar-magyar találkozó szervezése kétévente
 • Kárpát-medencei asszonytalálkozó szervezése két alkalommal
 • EsélyÓrák, EsélyNapok és Esély Sportnap rendezése a megye településein
 • társadalmi felzárkóztatást segítő Lehetőségek iskolája szervezése
 • a Bács-Kiskun Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése
 • Nők a Nemzet Jövőjéért Díj alapítása, amelyet évente adunk át
 • tagjai vagyunk a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének
 • Adventi szombat esték keretében közös gyertyagyújtásra hívjuk a város polgárait Kecskemét főterére
 • karitatív programok: karácsony előtt rászoruló családok támogatása, beiskolázáshoz iskolaszerek gyűjtése
 • részvétel a „Magyarország Öröme” Kárpát-medence fiataljai programban
 • Roma-magyar Kulturális Diákfesztivál rendezése évente
 • Anyák klubja kéthetente
 • Nem vagy egyedül segítő program gyermeküket egyedül nevelő szülőknek
 • Segítő kezet nyújtunk támogató szolgálat idősek részére
 • Nők akadémiája előadássorozat a megye településein
 • konferenciák szervezése a Magyar Asszonyok Érdekszövetségével és az Európai Regionális Szervezettel (Nők a nemzetgazdaságban 2013, Magyar nők a nagyvilágban 2014)
 • vers- és novellaíró pályázatok a generációk közötti kapcsolatok erősítéséért (Az időskor szépségei 2012, Az időskor tisztelete 2013, Családi legendárium 2016, Nagyszüleink bölcsessége 2017)
 • Gyermekköszöntő és áldás programsorozat szervezése
 • Mózeskosár körbejár mozgalom
 • Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím alapítása

BCSLOGOes

A fenti tevékenységek mellett az NNJE működteti és szervezi az EMMI és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház feladatait.

Ennek keretében számos családi, ifjúsági és esélyteremtési programot szervez, valamint információs szolgálatot biztosít. A Védőháló a családokért pályázati program sikeres elnyerésének köszönhetően az előző évtől működteti a Női Erőforrás Központot, melynek keretében segítő információs szolgálatot nyújt kismamáknak, gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek, hátrányos helyzetű családoknak.
(jogi, életmód, gyermeknevelés, információ) Hetente 2x2 óra
A tanácsadó szolgálat területei:
Gyermeknevelés, krízishelyzetek – pszichológus, Munkaerő-piaci tanácsadás – HR szakember, Családjogi kérdések – családjogász, Szociális, karitatív segítés – gyermekjóléti szakember közreműködésével és a „Szívesség szolgálat”.

A szervezet településen és/vagy munkaerőpiacon betöltött szerepe:
Az előzőekben bemutatott szolgálat keretein belül demonstrációs, illetve toborzási tevékenységet tudunk vállalni. Ezen kívül tanácsadó szolgálattal, valamint a Védőháló a családokért programjainkba illeszthető témakörök kiegészítésével, illetve a Nőközpont szolgáltatásain keresztül tudunk szerepet vállalni.

A csatlakozás indokoltsága:
Az eddigi tevékenységeink és kapcsolatrendszerünkre építve segíthetjük a projekt eredményességét:

 • kiterjedt együttműködésünk van számos intézménnyel, civil szervezettel
 • a Nőközpont szoros együttműködése a Paktumirodával a Kecskeméti járás területén
 • a célcsoport mindkét projektet érinti

A szervezet jövőbeli tervei:

2018. április 1-jétől működtetjük a Nőközpontot, melynek célja: segíteni és támogatni a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködést, valamint a nők családban betöltött szerepének elősegítése, illetve a munkahelyi környezetben biztosított státuszának megteremtése és támogatása az egészséges, kiegyensúlyozott család működése érdekében.

A feladat kettős célt kíván segíteni:

Egyrészt megismerni az igényeket és a lehetőségeket, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról. Nem lehet egységes módszertan szerint kezelni az egymástól teljesen eltérő háttérrel rendelkező célcsoportotokat. Elkerülhetetlennek tartjuk a nők célcsoport szintű szétszálazását, hogy bizonyítottan megszólíthatók legyenek az egyes csoportok, kezdve a legsérülékenyebb rétegektől (fogyatékossággal élő vagy fogyatékossággal élő gyermeket gondozó nők, szegénységi küszöb alatt élő nők stb.), figyelembe véve a korosztályt, a szakképzettséget, valamint a mentális állapotot is.

A Nőközpont híd szerepet kíván betölteni a munkaerő-piaci szereplők között, a célcsoport és az intézmények, a cégek kapcsolatrendszerében egy szolgáltatási láncot biztosítva. Mindez kiegészülne a nőknek nyújtott mentálhigiénés gondozással is. A Burnout-szindróma egyre több szakterületen jelenik meg. Hazánkban a szorongás, a depresszió főleg a nők körében jelentős. Feltételezhető, hogy mindez visszavezethető az önmegvalósítás, a jövőkép hiányához, de akár a leterheltségükhöz is. Ezért fontosnak gondoljuk, mind a jogi, mind pedig a pszichológiai gondviselésüket is.

Elérhetőségek:

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
Cím: 6000 Kecskemét, Kristály tér 8.
Web: www.nokanemzetjovojeert.hu
Email: info@nokanemzetjovojeert.hu
Elnök: Engert Jakabné
Telefonszám: 20/564-8504

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
Cím: 6000 Kecskemét, Reile Géza utca 22.
Web: eselyteremtesihazak.gov.hu
Email: eselyteremtes.bacs@gmail.com
Irodavezető: Nagy Renáta
Telefonszám: 20/310-1850


A tartalom feltöltés alatt áll!